Лк 6, 12–19

ЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 6, 12–19

Правёў ноч у малітве. І выбраў Дванаццаць, якіх і назваў Апосталамі

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У тыя дні:

Езус узышоў на гару памаліцца і правёў ноч у малітве да Бога. Калі настаў дзень, паклікаў сваіх вучняў і выбраў з іх Дванаццаць, якіх і назваў Апосталамі: Сымона, якога назваў Пятром, Андрэя, брата ягонага, Якуба і Яна, Філіпа і Барталамея, Мацвея і Тамаша, Якуба Алфеевага і Сымона, якога называлі Зілотам, Юду Якубавага і Юду Іскарыёта, які стаў здраднікам.

Езус сышоў з Дванаццаццю ўніз і стаў на раўніне. І быў там вялікі натоўп вучняў Ягоных і вялікае мноства людзей з Юдэі і Ерузалема, з узбярэжных ваколіц Тыра і Сідона. 

Яны прыходзілі паслухаць Яго і аздаравіцца ад сваіх хваробаў. І тыя, хто цярпеў ад нячыстых духаў, вылечваліся. І ўсе людзі імкнуліся дакрануцца да Яго, таму што ад Яго сыходзіла сіла і вылечвала ўсіх.

Гэта слова Пана.

catholic.by 

 

Правёў ноч у малітве да Бога. І выбраў Дванаццаць, якіх і назваў Апосталамі. Адбылася вельмі важная падзея ў жыцці касцёла. Езус з’яўляецца фундаментам, краевугольным каменем, а Апосталы быццам першыя цагліны Касцёла. Пакліканне адбылося пасля начной малітвы Езуса да Бога. Ён маліўся за кожнага з іх, каб маглі пайсці за Ім. Што маглі адчуваць вучні, калі пачулі свае імёны? Радасць, страх, няпэўнасць, здзіўленне. Езус верыў у іх, што яны адкажуць на Яго запрашэнне і пайдуць за Ім.

У кожнага з нас ёсць сваё месца ў Касцёле. Езус выбраў кожнага з нас, як і дванаццаць Апосталаў, каб мы ішлі за Ім і прыносілі плён, каб Яго слова станавілася целам у нашай штодзённасці.

Як я сябе адчуваю ў маёй жыццёвай сітуацыі?  Ці я адчуваю, што Езус і мяне выбраў? Як выглядае мая штодзённасць, ці сведчу я пра Езуса ў сябе ў хаце, на працы?

Сястра Аліна Скапец SCSC, Польшча

Лк 6, 20–26

ЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 6, 20–26

Шчаслівыя ўбогія. Гора вам, багатыя

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У той час:

Езус узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў:

Шчаслівыя ўбогія духам, бо ваша ёсць Валадарства Божае.

Шчаслівыя, якія цяпер галадаеце, бо насычаны будзеце.

Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, бо смяяцца будзеце.

Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі, і калі адрынуць вас, і будуць зневажаць, і з-за Сына Чалавечага адкінуць імя вашае, як зло. Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода ваша ў небе. Бо так паступалі з прарокамі айцы іхнія.

Але гора вам, багатыя, бо вы ўжо атрымалі сваё суцяшэнне. Гора вам, якія цяпер сытыя, бо галадаць будзеце. Гора вам, якія цяпер смеяцеся, бо смуткаваць і плакаць будзеце. Гора вам, калі ўсе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так паступалі з фальшывымі прарокамі айцы іхнія. 

Гэта слова Пана.

catholic.by

 

Шчаслівыя ўбогія, шчаслівыя, якія цяпер галадаеце, плачаце, шчаслівыя вы, калі вас зненавідзяць людзі і адкінуць вас. Можа стварыцца ўражанне, што Езус гаворыць абсурдныя рэчы. Нам часамі здаецца, што галоўнае ў жыцці гэта мець грошы, каб усяго хапала, каб быць незалежным.

Як можна быць шчаслівым нічога не маючы, плачучы, будучы галодным і ўсімі адкінутым? Сучасны свет і яго ідэі маюць сваё паняцце шчасця, якое можа нас падманваць. Ты шчаслівы толькі тады, калі маеш многа грошай, калі зрабіў кар'еру, калі ты маеш уладу.  І мы імкнемся дасягнуць усяго гэтага і маем задавальненне толькі на якісьці час. Ці шчасце - гэта часовае задавальненне? Якое шчасце мае на ўвазе Езус у Евангеллі? У гэтым Слове схавана таямніца сапраўднага шчасця кожнага чалавека. Гэтым шчасцем з’яўляецца святасць, да якой пакліканы кожны чалавек. Жыццё з Богам і ўзаемаадносіны Ім могуць даць нам праўдзівы супакой.

Гэта свядомасць таго, што твой план на жыццё - гэта спаўненне Божай волі. Гэта калі адчуваеш свой голад, які насыціць можа толькі Бог сваёй прысутнасцю ў небе. Гэта, калі плачаш ад жалю над сваім грахом і ўсяго свету. Гэта калі робішся ўсё больш падобным да Хрыста.

Якога шчасця шукаеш ты? Ці шукаеш волі Божай ў сваім жыцці? Ці імкнешся да жыцця вечнага?

Сястра Аліна Скапец SCSC, Польшча

 

Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны

ЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 6, 27–38

Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У той час:

Езус сказаў сваім вучням: Кажу вам, хто слухае: любіце ворагаў вашых, дабро рабіце тым, хто вас ненавідзіць. Благаслаўляйце тых, хто вас праклінае, маліцеся за тых, хто вас крыўдзіць. Таму, хто ўдарыў цябе па шчацэ, падстаў і другую; і таму, хто адбірае ў цябе плашч, не забараняй узяць і кашулю. Кожнаму, хто просіць у цябе, давай, і ад таго, хто ўзяў тваё, не дамагайся звароту. Рабіце людзям так, як хочаце, каб яны вам рабілі.

Бо калі любіце тых, хто любіць вас, якая вам за гэта падзяка? Бо грэшнікі таксама любяць тых, хто іх любіць. І калі чыніце дабро тым, хто вам чыніць дабро, якая вам за тое падзяка? І грэшнікі робяць тое самае. І калі пазычаеце тым, ад каго спадзяецеся атрымаць назад, якая вам за тое падзяка? Бо і грэшнікі пазычаюць грэшнікам, каб атрымаць столькі ж.

Але вы любіце ворагаў вашых, і чыніце дабро, і пазычайце, не чакаючы нічога ўзамен, і будзе ўзнагарода вашая вялікая, і будзеце сынамі Найвышэйшага, бо Ён ласкавы да няўдзячных і да злых. Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны. Не судзіце, і не будуць судзіць вас; не асуджайце, і не будуць асуджаць вас; прабачайце, і прабачаць вам.

Давайце, і будзе дадзена вам: меру добрую, уціснутую, утрэсеную і з верхам адсыплюць вам у падол ваш. Бо якою мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана.

Гэта слова Пана.

catholic.by

 

У часы Старога Запавету было распаўсюджана права адплаты, так званае «вока за вока, зуб за зуб». Вучні Езуса таксама былі выхаваныя ў гэтай культуры. Права любові, якім жыў Езус, было чымсьці новым і незразумелым для таго асяроддзя. Само паняцце «любіць» кожны мог ўспрымаць па-рознаму. Таму Езус у сённяшнім Евангеллі так дакладна тлумачыць, што значыць «любіць».

Рабіце дабро, благаслаўляйце, маліцеся, прабачайце, давайце – усё гэта Езус заклікае рабіць усім, незалежна ад таго, ці гэта блізкі мне чалавек, ці вораг. Як можна палюбіць таго, хто нас абражае, хто нас праклінае? Па-чалавечы немагчыма так любіць. Але маем у сабе вялікі дар – Любові Божай, які дае нам магчымасць прабачаць і любіць Ягонай любоўю.

«Калі любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў Ягоная ў нас дасканалая» Езус сёння звяртаецца і да нас гэтымі словамі. Па тым пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце любіць адзін аднаго – гаварыў Езус.

Ці ў сваім жыцці я кіруюся законам любові? Якія мае адносіны з людзьмі? Ці я ў стане ахвяраваць мой час, мае рэчы, малітву маім бліжнім і непрыяцелям?

 

 

Павінен быць узвышаны Сын Чалавечы

ЕВАНГЕЛЛЕ

Ян 3, 13–17

Павінен быць узвышаны Сын Чалавечы 

+ Чытанне cвятога Евангелля паводле Яна.

У той час:

Езус сказаў Нікадэму: Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. І як Майсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго меў жыццё вечнае. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго.

Гэта слова Пана.

catholic.by

 

Сёння ўспамінаем ў Касцёле свята Узвышэння Святога Крыжа. Кожны дзень, калі прачынаемся ці кладземся спаць, калі пачынаем ці заканчваем есці, мы робім знак крыжа. Робім гэта з удзячнасці і любові да Бога, бo Крыж з'яўляецца вельмі важным  знакам у жыцці хрысціяніна – знакам перамогі жыцця над смерцю. Ён прыпамінае нам тое, што было за нас ахвяравана. Езус, аддаючы сябе за нас на крыжы, знішчыў грэх і адкрыў для нас брамы неба. «І як Майсей ўзвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы». Езус адкрывае таямніцу сваёй смерці на крыжы, на якую быў асуджаны як злачынца. І калі паглядзець на гэта звонку, то выглядае дзіўным, што праз такую ганебную смерць Ён будзе ўзвышаны. Езус прынізіў сябе, а Бог Яго ўзвысіў. Чаму? «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго меў жыццё вечнае». Можна сказаць аддаў самае дарагое, каб мы маглі быць з Ім, каб вярнуць нам годнасць дзяцей Божых. Умовай атрымання жыцця вечнага з’яўляецца вера ў Езуса Хрыста. А верыць у Яго, г.зн. прымаць шлях пакоры, якім Ён крочыў. Узяць свой крыж і ісці за Хрыстом!

Ці веру я ў бязмежную любоў Бога, што Езус памёр на крыжы дзеля мяне? Ці гатовы я па прыкладу Езуса ісці шляхам пакоры, каб Бог быў праслаўлены?  Што сёння з'яўляецца маім крыжам?

Сястра Аліна Скапец SCSC, Польшча

Каля крыжа Езуса стаяла Маці Ягоная

ЕВАНГЕЛЛЕ

Ян 19, 25–27

Каля крыжа Езуса стаяла Маці Ягоная 

+ Чытанне cвятога Евангелля паводле Яна.

Стаялі ж каля крыжа Езуса Маці Ягоная і сястра Маці Ягонай, Марыя Клеопава, і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы Маці і вучня, які стаяў побач і якога Ён любіў, сказаў: Жанчына, вось сын Твой. Потым сказаў вучню: Вось Маці твая. І з гэтага часу вучань узяў Яе да сябе.

Гэта слова Пана.

 

catholic.by

 

Сёння ў літургіі касцёла ўспамінаем Маці Божую Балесную, якая стаяла пад крыжам. Хто як не яна разумела Езуса ў час Яго пакутаў і смерці? Яна перажывала ўсё разам з Ім. „І праз Тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў” (Лк 2, 35). Яна ведала, якая смерць чакае яе сына і перажывала ўсё ў веры і паслухмянасці Богу. Ніхто з людзей не ведаў і не любіў Езуса так, як яна. І стоячы там пад крыжам, яна цярпела разам з Ім, але ведала, што здзяйсняецца на крыжы.

Езус даручыў кожнаму з нас самае дарагое, што меў на свеце – сваю маці, Марыю. Каб мы прыбягалі пад яе заступніцтва. Для некаторых гэта можа азначаць няспынна маліцца на ружанцы, хадзіць у пілігрымкі, наведваць марыйныя санктуарыі. Гэта важна, але найважнейшае, гэта разважаць яе жыццё і праз яе больш пазнаваць Езуса і любіць Яго так, як любіць Яна. Маці Касцёла – маліся за нас!

Паспрабую ў цішыні ўявіць сябе пад крыжам разам з Марыяй. Паглядзець на Езуса, які памірае і пачуць словы, якія прамаўляе " вось Маці твая". Што я адчуваю? „І з гэтага часу вучань узяў Яе да сябе” - ці гэтыя словы адносяцца да мяне? Ці ёсць месца для Марыі ў маім духоўным жыцці?

Сястра Аліна Скапец SCSC, Польшча