Вы пакінулі запаведзь Божую

ЕВАНГЕЛЛЕ

Мк 7, 1–8. 14–15. 21–23

Вы пакінулі запаведзь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі.

+ Чытанне святога Евангелля паводле Марка.

У той час:

Сышліся разам да Езуса фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Ерузалема. І ўбачылі, што некаторыя вучні Ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць, неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца: абмыцця кубкаў, і збаноў, і місаў, і лавак.

Тады пытаюцца ў Яго фарысеі і кніжнікі: Чаму вучні Твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі?

Ён адказаў ім: Добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: Народ гэты шануе Мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад Мяне. Але марна пакланяюцца Мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведзь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі.

Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: Слухайце Мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым, але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго.

Бо знутры, з чалавечага сэрца, выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым.

Гэта слова Пана.

catholic.by

Паводле Закону Майсея габрэі былі абавязаны абмываць рукі перад прыняццем ежы. Гэта мела гігіенічнае значэнне, але падыходзілі да гэтых абмыванняў як да часткі рэлігійнага рытуалу. Вучні Езуса не заўсёды дзейнічалі згодна са звычаямі, якія тады практыкаваліся, і бралі стравы не абмыўшы перад гэтым рукі. Гэта станавілася прычынай здзіўлення сярод фарысеяў, якія старанна захоўвалі Закон. Езус выкарыстаў гэты факт, як нагоду для тлумачэння праўды пра чалавечае нутро, якому неабходна ачышчэнне.

Рытуальныя абмыванні, якія існуюць ў шматлікіх рэлігіях, сведчаць пра спробы чалавека ачысціцца, абмыцца таксама ўнутрана, каб пазбавіцца бруду бязладдзя, праблем. Чалавек намагаецца ачысціць уласнае цела або тое, што знаходзіцца вакол яго. Існуе такое ўнутранае перакананне, што змяняючы рэчы звонку, можна змяніць сябе.

Сучасны чалавек вельмі клапоціцца пра вонкавыя змены дбаючы пра цела, займаючыся спортам. Хтосьці спрабуе змяніць жыллё, аўтамабіль, працу, сяброў. Але ўсе гэтыя змены не шмат дапамагаюць, бо чалавек і далей застаецца такі, як раней. Сапраўдная перамена магчыма толькі тады, калі ачысцім нутро свайго сэрца. Калі не кранаць сапраўдныя вытокі праблем чалавека, яго нячыстасці, то ўсцяж будзем блукаць, хочучы ачысціць толькі вонкавую рэчаіснасць. Чалавек знішчае сваё жыццё тымі нечыстотамі, якія выходзіць з ягонага сэрца. Нам часамі здаецца, што рэчаіснасць вакол нас кепская, сапсаваная. Але сапсавалі яе мы сваім самападманам, сваімі грахамі, якія выходзяць з сэрца.

Добрая Навіна ў тым, што дзякуючы ахвяры Крыжа, Хрыстус перамяніў нашу ўнутраную сітуацыю. Ён абвяшчае нашу свабоду – дзякуючы адкрыццю сэрца на Яго дзеянне, можам быць ачышчаныя ўнутрана.

Якія вонкавыя змены я прадпрымаў, каб паправіць уласнае жыццё? Ці не аказаліся яны ілюзорнай надзеяй? Ці адкрываю, што сапраўдная перамена жыцця павінна ісці праз ачышчэнне глыбіняў майго сэрца?

Брат Пётр Вротняк OFMCap, Габон (Афрыка)

Знайшлі памылку? Вылучыце яе і націсніце «Ctrl + Enter».