Загадай мне ісці да Цябе

ЕВАНГЕЛЛЕ

Мц 14, 22–36

Загадай мне ісці да Цябе па вадзе 

+ Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея.

Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад Ім, пакуль Ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, Ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. 

Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага. І кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую ж варту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як Ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: Гэта прывід. I ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: Будзьце адважнымі, гэта Я, не бойцеся. 

Пётр сказаў Яму ў адказ: Пане, калі гэта Ты, загадай мне ісці да Цябе па вадзе. Ён жа сказаў: Ідзі. Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: Пане, ратуй мяне! Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: Малаверны, чаму засумняваўся ты? Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у чоўне, пакланіліся Яму і сказалі: Ты сапраўды Сын Божы!

Пераправіўшыся, яны прыбылі ў зямлю Генэзарэт. Калі ж людзі з гэтай ваколіцы пазналі Езуса, яны разнеслі вестку па ўсёй гэтай ваколіцы. І прыносілі да Яго ўсіх хворых, і прасілі Яго, каб хоць дакрануцца да краю вопраткі Ягонай. І ўсе, хто дакранаўся, былі аздароўлены. 

Гэта слова Пана.

catholic.by 

Сённяшні фрагмент Евангелля складаецца з чатырох сцэн. Першая паказвае Хрыста, які самотна моліцца на гары. Гэта не адзінае месца ў Евангеллі, дзе бачым Езуса, заглыбленага ў прысутнасць Айца. Ён размаўляе з Айцом толькі для Яго вядомым і характэрным спосабам. Штосьці з такой малітвы адкрывае Езусава малітва ў гетсэманскім садзе, падчас якой Ён усклікае да Бога “Абба – Ойча” і выражае згоду з Яго воляй. Другі вобраз сённяшняга Евангелля паказвае Езуса, які ідзе па возеры і выпрабаванне Пятра. Езус паказвае Сябе як Валадара прыроды. Тое, што магчыма для Яго, немагчыма для чалавека. Пераканаўся ў гэтым Пётр, перш ідучы ў захапленні па вадзе, але ў рэшце рэшт баючыся і тонучы. Трэцяя сцэна адбываецца ў чаўне, калі Пётр разам з Езусам селі ў яго. Тыя, што там былі, упалі перад Ім і вызналі веру: “Ты сапраўды Сын Божы”. Гэта адарацыя і пашана Пану, ў якога ёсць моц, каб усё Сабе падпарадкаваць. Варта заўважыць, што падобнае вызнанне зробяць і жаўнеры, перапалоханыя знакамі, якія спадарожнічалі смерці Пана Езуса (Мц 27, 54). І ўрэшце чацвёртая сцэна, калі Езус прыйшоў з вучнямі ў зямлю Генезарэт. Людзі, распазнаўшы Яго, прыносяць сваіх хворых, каб маглі дакрануцца прынамсі да краю Яго вопраткі і аздаравіцца. Усё сённяшняе Евангелле засяроджана на моцы Езуса, Які з’яднаны з воляй Айца магутна дзейнічае ў свеце.

Ці прымаю з вераю прысутнасць моцы Езуса ў маім жыцці? Ці дазваляю Яму праз веру дзейнічаць у маім сэрцы?

Брат Анджэй Кейза OFMCap, Польшча

Знайшлі памылку? Вылучыце яе і націсніце «Ctrl + Enter».